Ελληνική ταβέρνα Μουστάκιας

Παναγιώτης Αργείτης Τηλ: 27360 33519